I takt med tiden – DNN består av en ”PluggIn” arkitektur, som gjør det mulig å legge til funksjoner og presentasjonselementer som installeres og dynamisk legger seg til systemet – ingen restart eller nedetid.

En modul er et element som består av en kode som representerer en funksjon for brukeren. Populære moduler er for eksempel forum, fotogalleri, blogg, chat funksjon, kontaktskjema, kalender for hendelse og booking, også videre.
En web- eller intranettside består av en eller flere moduler. Moduler kan enkelt legges til, redigeres, slettes, gjenbrukes, flyttes til nye plasseringer på sider, eller flyttes til andre sider. Moduler kan også enkelt settes inn på andre sine websider, slik at man blir en informasjonsleverandør til for eksempel et forhandlernett av dine produkter. Mange moduler har også RSS distribusjonsmuligheter.

Dokumentutveksling

Med dokument Exchange (DMX) er et state-of-the-art dokument administrasjonssystem. Spesifiser hvem som kan se, redigere, legge til eller godkjenne innhold og hvert enkelt dokument. Opprett komplekse mappestrukturer og kategorisere etter ønske og behov. Indeksere innholdet for enkelt å finne ønsket dokument med søkefunksjon. Sett regler for redigering av dokumenter online og å låse valgte filer. Dokument Exchange er en "must" for en bedrifts intra/ekstranett nett. Systemet kan behandle langt over 60.000 dokumenter og er i bruk av flere organisasjoner/firmaer store som små fra alle bransjer, inkludert helsevesenet, juridiske, industri, myndigheter og militæret.

Forum og Chat

Forum defineres som en mulighet for besøkende å delta i en meningsutveksling, besvare andres, samt legge til kommentarer. Brukere kan velge å få tilsendt melding på e-post når noen svarer på innlegg. Administrator setter regler, sletter og korrigerer forumet, og kan gi brukere tillatelse for å starte nye emner, samt utestenge andre som ikke følger oppsatte regler.
Chat kan settes opp som gruppkanal eller privat person til person, noe som er nyttig til for både som service, support og salg.

Blogg

Blogg (kommer fra ordet “Web logg”) er også å regne som en "selvstendig" web-plass, og som vanligvis består av blokker med tilgang for besøkende med innlegg på siden med temaer og kommentarer, beskrivelser av arrangement og andre hendelser, samt annet materiale som bilder, lyd og videoer. Innlegg vises i motsatt kronologisk orden. Den bruker som har opprettet et tema eller et innlegg kan også vedlikeholde denne, legge til eller slette innhold.

Rotator

Rotator er en modul for oppmerksomhetsvekkende slidere og rotatorer, eksempelvis på startsiden. Leveres med et vis antall varianter til din disposisjon. Enkel administrasjone, selv for ikke-tekniske brukere. Man kan bruke modulen selvstendig for ulike presentasjoner, men også integrasjon med andre moduler som artikler, arrangementer og blogg.

Nettbutikk

E-handel er årsaken til eksplosjonen av trafikk på internett. Stadig flere nettsider kommer med muligheten til å selge varer og tjenester. Salg og reklame er med å finansierer den kraftige utviklingen av internett. I DNN er denne funksjonen enkel å implementer med betalingsterminal via Authorize.Net eller PayPal. Salgsvarer kan settes opp kategorier, produkter (liste og detajer), mini handlevogn, detaljert handlevogn inkl. frakt, faktura adresse mottager, oversikt inkl. godkjenning, ordre historikk og valg av betaling korttype.

Tilbakemeldigsskjema

Enkel tilbakemeldingsskjema følger inkludert som standard modul. Mange ønsker en mer avansert modul for utvidet muligheter for layout og funksjonalitet, slik som eksempelvis multi utsending/kampanje til e-postliste samt integrasjon mot andre moduler, spørreskjema, bestillingsskjema med mer.

FAQ

FAQ er modul for å sette opp en liste av spørsmål og svar. Alle spørsmål er aktive koblinger som åpner respektive svar når brukeren klikker på spørsmålet. Bare et svar kan være oppe, slik at andre svar lukkes automatisk når et nytt svar på spørsmål åpnes.
Ferdige moduler leveres
Din sikkerhet
Kontakt oss
Kontakt oss
Søk WhoIs
Søk WhoIs
authorize.net
authorize.net